ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศ-ขายพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด-เสื่อมสภาพ

0

Add a Comment