messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
info ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
One Stop Service (OSS)

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพานได้ดำเนินกิจกรรมเสวียนรักโลกลดขยะสร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
"ตลาดนัดสีเขียว (Green Market)" ตลาดนัดชุมชนตำบลปอพาน
ขอขอบคุณ ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง เป็นรายแรกของปี 2566
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY) "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรีไฟฟ้า" องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ และที่สาธารณะ
โครงการคลองสวยน้ำใสจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืช
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เศษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกมะมวงมหาชนก บ้านเหล่าค้อ ตำบลปอพาน
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ปอพาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 17
เดือนนี้3,755
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)72,777
ทั้งหมด 250,382


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ