องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน พร้อมรั้ว คสล.รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565) ว.119 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) ว.119 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565) ว.119 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การใช้แผนบริหารงานพัสดุ อบต.ปอพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การใช้แผนบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศแผนจัดหาพัสดุเพิ่ีมเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
find_in_page เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

account_balance โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง