messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลปอพาน ถึง บ้านโนนเกษตร ตำบลหนองเม็ก
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลปอพาน ถึง บ้านโนนเกษตร ตำบลหนองเม็ก grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล. หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลปอพาน ถึง บ้านโนนเกษตร ตำบลหนองเม็ก grade
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล. หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การใช้แผนบริหารงานพัสดุ อบต.ปอพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การใช้แผนบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
ประกาศแผนจัดหาพัสดุเพิ่ีมเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

account_balance โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง