messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 442
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
การแบ่งงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
การแบ่งและมอบหมายหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
การแบ่งและมอบหมายหน้าที่ในสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1