องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file การแบ่งและมอบหมายหน้าที่ในสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file การแบ่งและมอบหมายหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file การแบ่งงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file นโยบาย กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,507