องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file e รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file e รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศ ผด.3 ไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file ประกาศรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3(ไตรมาสที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3(ไตรมาสที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 ไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 (งวดที่ 2 ) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1