messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
e รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
e รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
ประกาศ ผด.3 ไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
ประกาศรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
ประกาศรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2