messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder แบบฟอร์มและรายงาน
แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
แบบฟอร์มขอค้นเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
แบบคำร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
สรุปรายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1