องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศการบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file เชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2655 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.ปอพาน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file เชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง คืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo ประชาสัมพันธ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
21 - 40 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6