องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file เชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประกาศผลการลดการใช้พลังงาน รอบที่ 1 ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โทร.043-989057 หรือ โทร.081-0555082 น.ส.นพณพิชญ์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โทร.043-989057 หรือ โทร.081-0555082 น.ส.นพณพิชญ์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
photo ประกาศแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
description รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
41 - 60 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6