องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของท่าน บุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้จัดพิธีบวงสรวงพระกู่ทอง ณ วัดบ้านกุดหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการสรงน้ำขอพรพระกู่ทองให้คงอยู่ตลอดไป เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วิเชียร จงชูวณิชย์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธีการบวงสรวงพระกู่ทอง พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติและประชาชนชาวตำบลปอพาน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ผู้โพส : admin