องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำบลปอพาน โดยได้รับเกียรติจากท่านทวี ปริวันโต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีกลุ่มสตรีตำบลปอพานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ผู้โพส : admin