messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดบูรพาหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีด้วยหัวใจ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดและถนนภายในหมู่บ้าน หนองโน หมู่ที่ 3 และบ้านหนองโนใหม่ หมู่ที่ 15 โดยได้รับเกียรติจากท่าน กิจจา หมอกเจริญ นายอำเภอนาเชือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ผู้โพส : admin