องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (ตามหลัก 3 R) ณ ห้องประชุม อบต.ปอพาน โดยท่านบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้มอบหมายให้ นายทวี ปริวันโต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้านได้เข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะตามชุมชน หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin