องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งมอบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต ให้แก่ อบต.ปอพาน
ผู้โพส : admin