องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ "โคก หนอง นา" และการสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจใหม่ ประยุกต์สู่ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง" ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
ผู้โพส : admin