องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลปอพาน และอำเภอนาเชือก และกับประชาชนชาวตำบลปอพาน ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากท่านไพทูรย์ เกษแก้วเกลี้ยง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอนาเชือก เป็นประธานในการเปิดศูนย์พักคอยตำบลปอพาน ในครั้งนี้
รายละเอียด : -
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,437