องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะผู้ดูแลผู้พิการทางสายตา ของศูนย์เรียนรู้สมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชนฯ ดำเนินการโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้โพส : admin