องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่จัดทำเวทีประชาคมตำบลปอพาน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ผู้โพส : admin