ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2655

ชื่อไฟล์ : c64DEngWed93810.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้