ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567

ชื่อไฟล์ : q0nQEtKTue113729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้