ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3)

ชื่อไฟล์ : ZQZuH2OTue34048.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้