ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) ประจำปี พ.ศ.2567

ชื่อไฟล์ : MaC7z8GThu51936.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้