ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี พ.ศ.2567

ชื่อไฟล์ : egToJlQThu52043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้