ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง