ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน ไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟสาธารณะ ในเขต อบต.ปอพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง