ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาแต่งหน้านางรำพร้อมชุดนางรำ ตามโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระกู่ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง