ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง