ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บย ๔๗๔๕ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง