ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ ผู้บริหาร) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง