ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย(แบบข้อแข็ง) องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง