ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล.หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)