ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (เสาไฟฟ้าคอนกรีนอัดแรง ) องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง