องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน งบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา เดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา เดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2