messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3