องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2