องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา เดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา เดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1