messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
group คณะผู้บริหาร
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
นายทวี ปะริวันโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 062-2139620
นางนิยม สายสุด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-7950786
นายฉันทวัช ภูวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 099-5350428
นายบุญรัตน์ คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 097-3285333
นางบัวลอย โยธะบุรี
รอง ปลัด อบต.ปอพาน
โทร : 089-8404129