องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
group กองช่าง
นายสุริยา บุดดีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุริยา บุดดีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางกมลพร ยวงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกมลพร ยวงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นายดำรงเดช ภพไตร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายดำรงเดช ภพไตร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางวิระดา ปะสาวะกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิระดา ปะสาวะกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,466