องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอนาเชือก ได้เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน (ครั้งแรก) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน... [5 มกราคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งมอบแผ่นพับและคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ ให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปอพาน เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลปอพาน... [11 พฤศจิกายน 2564]
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [8 พฤศจิกายน 2564]
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ จำนวน 500... [2 พฤศจิกายน 2564]
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน นำโดย นางบัวลอย โยธะบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลนาเชือก... [7 กันยายน 2564]
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [19 สิงหาคม 2564]
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่าน จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ได้ส่งตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ณ... [19 สิงหาคม 2564]
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลปอพาน และอำเภอนาเชือก และกับประชาชนชาวตำบลปอพาน ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก... [16 สิงหาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น [21 เมษายน 2564]
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 [20 เมษายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,415