messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพานได้ดำเนินกิจกรรมเสวียนรักโลกลดขยะสร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้ [20 มิถุนายน 2567]
ขอขอบคุณ ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง เป็นรายแรกของปี 2566[11 มิถุนายน 2567]
"ตลาดนัดสีเขียว (Green Market)" ตลาดนัดชุมชนตำบลปอพาน[11 มิถุนายน 2567]
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY) "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรีไฟฟ้า" องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ และที่สาธารณะ[31 พฤษภาคม 2567]
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน[19 พฤษภาคม 2567]
โครงการคลองสวยน้ำใสจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืช [13 พฤษภาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เศษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกมะมวงมหาชนก บ้านเหล่าค้อ ตำบลปอพาน[4 เมษายน 2567]
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน[27 มีนาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ได้ปักธงประกาศความสำเร็จ “การตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ภายใต้นโยบาย MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ...[25 มีนาคม 2567]
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอนาเชือก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาเชือก เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก[21 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 134 รายการ)