องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ณ หนองสิม หมู่ที่ 2 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของ นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน... [9 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หนองสิม หมู่ที่ 2 ตำบลปอพาน นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน... [25 ตุลาคม 2565]
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน... [21 ตุลาคม 2565]
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของ นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้นำผู้บริหาร พนักงานราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ... [7 ตุลาคม 2565]
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของ นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ร่วมกับอำเภอนาเชือก ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์... [19 สิงหาคม 2565]
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (ตามหลัก 3 R) ณ ห้องประชุม อบต.ปอพาน โดยท่านบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้มอบหมายให้ นายทวี ... [18 กรกฎาคม 2565]
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของท่านบุญแฝง เถิงบุญ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน... [5 กรกฎาคม 2565]
พิธีสมโภชน์เปิดถนนไฟฟ้า “สายพุทธเกษตรกรรม วัฒนธรรมจำปาศรี” สายทางจากบ้านปอพาน - วัดป่าพุทธศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2565 [4 กรกฎาคม 2565]
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยท่านบุญแฝง เถิงบุญ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้มอบหมายให้นายทวี ปริวันโต ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ร่วมแสดงความยินดีกับ... [15 มิถุนายน 2565]
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของท่านบุญแฝง เถิงบุญ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ต้อนรับพนักงานบรรจุใหม่ ราย นายธีรภัทร อินทร์ถนอม ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ... [1 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 71 รายการ)