องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
camera_alt ภาพกิจกรรม
???? เชิญชวนพี่น้องชาวมหาสารคาม พี่น้องอำเภอ นาเชือก ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย เนื่องจาก วันที่ 4 ก.พ. 2567 เวลาประมาณ 17.32 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนางบัวผิน ตาโม อายุ 56 ปี... [5 กุมภาพันธ์ 2567]
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2567 เวลาประมาณ 17.32 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนางบัวผิน ตาโม อายุ 56 ปี สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 81 หมู่ 5 บ้านกุดหลวง ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม [5 กุมภาพันธ์ 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [1 กุมภาพันธ์ 2567]
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนวันละบาท เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกองทุนวันละบาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน [25 ธันวาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน จัดกิจกรรม "หนูน้อยจิตอาสา เดือนธันวาคม 2566" ทำความสะอาดดอนปู่ตาบ้านปอพาน และวัดบ้านเหล่าค้อ [18 ธันวาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน จัดกิจกรรม " หนูน้อยปลูกผักสวนครัวประจำ เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 " [15 ธันวาคม 2566]
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของท่านบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หนองสาธารณะหนองสิม ... [30 พฤศจิกายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ (One Stop Service : OSS) [1 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพานร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปอพาน ได้จัดกิจกรรมมอบบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลปอพาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ... [11 กันยายน 2566]
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพานได้ร่วมกับวัดป่าพุทธศิลป์ ได้จัดกิจกรรมโครงการก่อสร้างถนนสายวัฒนธรรมต้นจำปาพันปีสู่นครจำปาศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการปลูกต้นจำปาบริเวณสองฝั่งถนน... [7 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 119 รายการ)