messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
info ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
One Stop Service (OSS)

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพานได้ดำเนินกิจกรรมเสวียนรักโลกลดขยะสร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้
ขอขอบคุณ ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง เป็นรายแรกของปี 2566
"ตลาดนัดสีเขียว (Green Market)" ตลาดนัดชุมชนตำบลปอพาน
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY) "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรีไฟฟ้า" องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ และที่สาธารณะ
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โครงการคลองสวยน้ำใสจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืช
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เศษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกมะมวงมหาชนก บ้านเหล่าค้อ ตำบลปอพาน
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ปอพาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 33
เดือนนี้3,755
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)72,777
ทั้งหมด 250,382


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ