องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ณ หนองสิม หมู่ที่ 2 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของ นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน...
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หนองสิม หมู่ที่ 2 ตำบลปอพาน นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน...
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน...
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของ นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้นำผู้บริหาร พนักงานราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ...
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของ นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ร่วมกับอำเภอนาเชือก ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (ตามหลัก 3 R) ณ ห้องประชุม อบต.ปอพาน โดยท่านบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้มอบหมายให้ นายทวี ...
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของท่านบุญแฝง เถิงบุญ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน...
พิธีสมโภชน์เปิดถนนไฟฟ้า “สายพุทธเกษตรกรรม วัฒนธรรมจำปาศรี” สายทางจากบ้านปอพาน - วัดป่าพุทธศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 1833
เดือนนี้4,732
ทั้งหมด126,238


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
02/12/2565
06/12/2565
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565
[สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565]
[สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]
กศ.
06/12/2565
06/12/2565
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19)
กศ.
02/12/2565
06/12/2565
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
02/12/2565
06/12/2565
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสธ.
30/11/2565
06/12/2565
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี
กม.
02/12/2565
06/12/2565
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023)
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ