องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประชาสัมพันธ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประกาศผลการลดการใช้พลังงาน รอบที่ 1 ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โทร.043-989057 หรือ โทร.081-0555082 น.ส.นพณพิชญ์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โทร.043-989057 หรือ โทร.081-0555082 น.ส.นพณพิชญ์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
photo ประกาศแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
description รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งผอ.กองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3