messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การใช้แผนบริหารงานพัสดุ อบต.ปอพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การใช้แผนบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประกาศแผนจัดหาพัสดุเพิ่ีมเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
find_in_page เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศแผนพัสดุเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศแผนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกหนองปู่ตา บ้านเหล่าคา หมู่ที่ 9 ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1