องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder การจัดการองค์ความรู้ (KM)
insert_drive_file พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 942858000 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 942253200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 785782800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 294944400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file สมรรถนะ-นายช่างโยธา(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สมรรถนะ-นิติกร(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file สมรรถนะ-นักวิชาการพัสดุ(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สมรรถนะ-นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สมรรถนะ-นักวิชาการเกษตร(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สมรรถนะ-นักวิเคราะห์นโยาบายและแผน(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สมรรถนะ-นักพัฒนาชุมชน(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สมรรถนะ-นักบริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สมรรถนะ-นักบริหารงานสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สมรรถนะ-นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สมรรถนะ-นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สมรรถนะ-นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สมรรถนะ-นักทรัพยากรบุคคล(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สมรรถนะ-นักจัดการงานทั่วไป(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file สมรรถนะ-นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file สมรรถนะ-นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2