องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
folder งบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ครุภัณฑ์ 60 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file งบทดลอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file งบทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน -หนี้สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file งบแสดงผลดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ใบผ่าน 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ใบผ่าน 1 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file หมายเหตุประกอบงบ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประมาณการรายจ่าย 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประมาณการรายรับ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file รายละเอียดประกอบงบทดลอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file หมายเหตุ 12,13,14,15 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file หมายเหตุ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file หมายเหตุ 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file หมายเหตุประกอบงบ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,444