องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ถ้าไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุจะต้องมีอายุครบ 60 ปี พอดีใช้ไหมครับ

จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ปีถัดไปครับ (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี) โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน ครับ

(โดย:นายวิทยาฯ เขียนเมื่อ:17 กุมภาพันธ์ 2566)

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุจะเริ่มขึ้นได้เดือนไหนค่ะ

ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน และ เดือนมกราคม - กันยายน ครับ

(โดย:นายวิทยาฯ เขียนเมื่อ:17 กุมภาพันธ์ 2566)

การจดทะเบียนพาณิชย์ถ้าอยู่จังหวัดอื่นจะจดได้ไหมคะ

ได้ครับ

(โดย:นางสาวสุกัญญา เขียนเมื่อ:15 กุมภาพันธ์ 2565)

การจดทะเบียนพาณิชย์ถ้าอยู่ที่อื่นจังหวัดอื่นจนได้ไหมคะ

ได้ครับ จดได้ในท้องที่ที่ประกอบธุรกิจ

(โดย:นายดิเรก เขียนเมื่อ:15 กุมภาพันธ์ 2565)

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุขึ้นได้วันที่เท่าไหร่ครับ

ครับ ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุจะเริ่มขึ้น ตั้งแต่ เดือน ต.ค. - พฤศจิกายน ของทุกปี ในรอบแรก รอบที่สอง ตั้งแต่ เดือน ม.ค. - ก.ย. 65 แต่ในเดือน ธันวาคม งดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อเคลียร์ระบบข้อมูล ครับ

(โดย:นายคำบิว ปะสาวะเก เขียนเมื่อ:15 กุมภาพันธ์ 2565)

ขออนุญาตสอบถามค่ะ การลงทะเบียนเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนไดวันไหนค่ะ ก่อนคลอดหรือหลัง คลอดค่ะ

ในการลงเบียนเด็กแรกเกิดจะลงได้เมื่อเด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 1. เอกสารของเด็กที่ต้องเตรียมมาด้วยได้แก่ ใบสุทธิบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดฝากครรภ์ 2. เอกสารของผู้ยื่น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีธนาคาร (ออมสิน,กรุงไทย,ธ.ก.ส) ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่ 1. ผู้ใหญ่บ้าน เอกสารที่ต้องเตรียม สำเนาบัตรผู้ใหญ่บ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 2. อสม. สำเนาบัตร อสม. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ลงทะเบียนได้ตามวัน เวลา ทำการ

(โดย:- เขียนเมื่อ:05 มีนาคม 2564)

ขอสอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนพานิชย์ จะเปิดร้านขายของชำ สามารถจดทะเบียนพานิชย์ได้ที่อบต.เลยไหมคะ แล้วต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง

จดทะเบียนพาณิชย์ที่ อบต.ปอพาน ได้เลยครับตามเวลาทำการ โดยให้ท่านมากรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ อบต. เอกสารที่ต้องเตรียมมา ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมค่าธรรมเนียม 50 บาท ครับ

(โดย:- เขียนเมื่อ:04 มีนาคม 2564)

7 รายการที่ดำเนินการแล้ว