องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 ขออนุญาตสอบถามค่ะ การลงทะเบียนเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนไดวันไหนค่ะ ก่อนคลอดหรือหลัง คลอดค่ะ

ในการลงเบียนเด็กแรกเกิดจะลงได้เมื่อเด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 1. เอกสารของเด็กที่ต้องเตรียมมาด้วยได้แก่ ใบสุทธิบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดฝากครรภ์ 2. เอกสารของผู้ยื่น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีธนาคาร (ออมสิน,กรุงไทย,ธ.ก.ส) ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่ 1. ผู้ใหญ่บ้าน เอกสารที่ต้องเตรียม สำเนาบัตรผู้ใหญ่บ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 2. อสม. สำเนาบัตร อสม. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ลงทะเบียนได้ตามวัน เวลา ทำการ

(โดย:- เขียนเมื่อ:05 มีนาคม 2564)

ขอสอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนพานิชย์ จะเปิดร้านขายของชำ สามารถจดทะเบียนพานิชย์ได้ที่อบต.เลยไหมคะ แล้วต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง

จดทะเบียนพาณิชย์ที่ อบต.ปอพาน ได้เลยครับตามเวลาทำการ โดยให้ท่านมากรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ อบต. เอกสารที่ต้องเตรียมมา ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมค่าธรรมเนียม 50 บาท ครับ

(โดย:- เขียนเมื่อ:04 มีนาคม 2564)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,468