องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างจ้างเหมารถประดับตกแต่งนำขบวนแห่โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมพร้อมชุดเครื่องแต่งกายนางรำตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างเหมารำวงโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงรถแห่โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ PC ย่ี่ห้อ HP ELITEDESK สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๔ แห่ง ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน ไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟสาธารณะ ในเขต อบต.ปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน ไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟสาธารณะ ในเขต อบต.ปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ปรจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างซ่อมแซมถมมดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านหนองโน หมูที่ ๓ สายทางบ้านหนองโน หมูที่ ๓ ถึงบ้านปอพาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านปอพาน หมูที่ ๑ สายทางสวนธรรมกตัญญู - คลองอิสานเขียว ตำบล ปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านโนนแร่ หมูที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านสระใหม่สามัคคี หมูที่ ๑๓ สายทางนานายสมบาน สุกใน ถึง ห้วยบ้านกุดหลวง หมูที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ปอพานกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางสร้อย วงศ์คำ ถึง ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๙๖.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๖ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ปอพานกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนดิน หมูที่ 3 สายทางรอบโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมภายในตำบลปอพาน องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลปอพาน องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นและท่อทางข้าม บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 16 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างเหมาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๗,๐๕๔-๕๖-๐๐๐๓,๐๕๔-๕๗-๐๐๐๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เป็นนม ยูเอช ที ชนิดกล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๔ แห่ง ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นนม ยูเอชที ชนิดกล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุ่งลาย องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอรฺ์) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ๋บ้าน (แบบหอถัง ไฟเบอร์กลาส ๒,๐๐๐ ลบ.ม.) บ้านหนองโน หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอรฺ์ Epson L๓๘๕ รหัส ครุภัณฑ์ 416-64-0061 แผนงานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อผงเคมีแห้งและแก๊สแอลพีจี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน งานส่งเสริมสาธารณาสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง และ ชุดปั๊มน้ำบาดาล ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง และ ชุดปั๊มน้ำบาดาล ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลปอพาน บ้านโนนแร่ หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมดินลูกรังข้างเดี่ยว ๐.๒๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
1 - 50 (ทั้งหมด 427 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9